Dokumenty regulacyjne EXMO

Polityka cross-chain

Depozyt jednej waluty pod adres innej waluty nazywa się krzyżowym depozytem w sieci blockchain

Zwrot krzyżowych depozytów jest bardzo niebezpiecznym i bardzo kosztownym procesem. Nie wszystkie depozyty podlegają zwrotowi, a stopień trudności, ryzyka i kosztów w czasie, zależy od tego, jaka waluta została błędnie wysłana i pod jaki adres.

W związku z tym zespół ЕХМО opracował strukturę wartości zwrotu błędnego depozytu, która działa w następujący sposób:

ЕХМО będzie zwracać tylko te błędnie wysłane depozyty, których wartość w momencie transakcji przekracza 1000,00 USD w terminie do 30 dni. Użytkownik powinien zapłacić prowizję w wysokości 0,05 BTC za ten zwrot. W tym celu użytkownik powinien wpłacić 0,05 BTC na własne konto. Po udanej transakcji zespół pomocy ЕХМО wraz z działem finansowym przyjmują niezbędne środki w celu zwrotu błędnie wysłanego depozytu, w związku z czym prowizja w wysokości 0,05 BTC jest pobierana z konta Użytkownika.

Użytkownicy powinni pamiętać o powyższych trudnościach związanych z procesem zwrotu błędnie wysłanych depozytów, których liczba jest bardzo duża. Zespół ЕХМО dokłada wszelkich starań, aby w każdym przypadku problem został rozwiązany w krótkim czasie. W związku z tym oczekujemy od użytkowników cierpliwości i zrozumienia.

Uwaga: ЕХМО nie zwraca monety i tokeny, których nie ma w listingu strony ЕХМО i które nie są obsługiwane przez platformę ЕХМО.

{{$ext_scripts_yandex}}